Giriş Yap
Şifreni mi unuttun?
Nil Kraliçesi Kleopatra (Cleopatra)
 
Bu hikayede Mısır kraliçesi Kleopatra ile Mark Antony'nin hikayesi yer almaktadır. Nil Kraliçesi Kleopatra, Mısır geleneklerine göre babasının isteği üzerine 15 yaşının içinde kardeşi ile evlendi. Yönetime ortak oldu. Sezar ile ilişki kurdu ve metresi oldu. Mısırın tahtında kalabilmek için Antonius ile beraber yaşadı. Üç çocuğu oldu, Krallar Kraliçesi olabilmek için cinsel cazibesini silah olarak kullandı ve 39 yaşının içinde zehirlenerek öldü. Kısa kesilmiş sarı saçları mavi gözleri alımlı bakışları ile, İskender ordusu ve Mısır'ın fethine katılan yunan soyunun temsilcisi idi. Büyük İskender'in Mısır'ın fethi esnasında o diyarda kurulan Ptoleme Krallığının mirascısı idi ve Kraliyet Tahtında da Babası Ptoleme XII bulunuyordu. Bir Baba çocuklarının öözelliğini en iyi bilecek bir insandır. Yaşa ki göresin derler ya, Mısır yönetimini elinde bulunduran Ptoleme XII'nin karşılaştığı olaylar ilginç olduğu kadar da düşündürücü idi. Ptoleme XII kızı Kleopatra ile birlikte Romayı ziyaret etmek istediğinde kendi öz kızı Tryphanea'nın isyanı ve Kraliyet tahtını ele geçirmesiyle sarsıldı. Trephanea'ya isyan edenler onu öldürerek hayatına son verdiler. MÖ. 58 yılında diğer kız kardeşi Berenica da babasına isyan ederek kraliyet tahtını ele geçirdi.
 
 
Yaşlı Kral Ptoleme XII ölmeden önce Mısır Krallığının yönetimini Küçük oğlu Ptoleme'ye geçmesini istiyordu. Ama bir isteği vardı. Kızı Kleopatra ile hayatta bulunan oğlunun evlilik yaparak yönetimin ortaklaşa sürdürmeleri... Yaşlı baba Ptoleme XII MÖ. 51 yılında öldü ve kağıt üzerinde de olsa Kleopatra kendi kardeşi ile evlendi. Aynı anadan babadan doğma öz kardeş olanlar arasında yapılan evlilik ne kadar sağlam temellere dayanırdı ki, Kleopatra ile resmiyette kocası ve XII Ptoleme ünvanıyla Mısır yönetiminde bulunan kardeşi arasındaki çekişme ve çatışmalar sürdü gitti. Evlilikleri 3 yıl kadar sürdü ve Kleopatra kardeşinin öldürülmesi üzerine tek başına yönetimi eline geçirdi. Kendi görüntüsü olan paralar bastırdı. Mısır Kraliçesi olduğunda 15 yaşında idi. Ama hayatta kalan son kız kardeşi Arsione'nin askeri darbesine karşı koyamadı ve sürgüne gönderildi.
 
 
Roma İmparatorluğunun Merkezinde siyasi ve Askeri karışıklıklar vardı. Romada yaşanan iç savaşı Pompey adındaki kumandan kaybetti. Bu mücadelede Mısırlı Kumandanlar Jül Sezar'a destek verdiler. O sırada Mısır tahtında Ptoleme adıyla bir başka kral vardı. Ve o da Kleopatra'nın hayatta olan kardeşi idi. Mısır geleneklerine göre de aynı zamanda Kleopatra'nın evli kocası sayılıyordu. Ama Kleopatra ile sözde kocası arasında şiddetli çekişme ve çatışmalar vardı. Jül Sezar denizden donanması ve ordusu ile İskenderiye sahillerine geldi. Kenti ele geçirdi. Mısır Kralı Ptoleme ile hem karısı ve hemde kardeşi Kleopatra arasında yaşanan olaylarda arabuluculuk yapmak istedi. Sezarın görevi Roma'ya bağımlı bir Mısır eyaleti yaratmak idi. İskenderiyede siyasi karışıklıklar sürdü gitti. Kleopatra tarihi belgelere yansıyan hikayeye göre Sarayda bir İran halısı içinde Sezar'ın önüne kondu. Halı açıldı ve içinden insan aklını, duygusunu etkiliyen bakışları ve cinsel cazibesi ile baştan çıkaran genç bir kadın çıktı. Sezara elini uzattı. Duygusal yakınlık kısa sürede aşka dönüştü.
 
 
Kleopatra Mısır Tahtında oturan bir Kraliçe olmak istiyordu. Ama Romalı Jül Sezar'ın desteğine ihtiyacı vardı. Kleopatra ile Jül Sezar arasındaki sıcak ilişkiler Nil Nehri üzerinde yapılan yüzlerce geminin katıldığı görkemli seyahatler ile sürdü gitti. Dillere destan hikayeler ve destanlar anlatılmaya başlandı. Kleopatra 20, Jül Sezar ise 50 yaşının içinde idi. Fiziksel görünüşlerine göre baba ve kız durumunda olan iki insanın siyasi amaçlar ve iktidarı ellerinde bulundurmak için yatak odasına kadar uzanan beraberlikleri söz konusu idi. Ve bu beraberlikten bir oğlan çocuğu oldu. Adına da Sezarion dediler. Sezar Mısır'ı Kleopatra yönetiminde ama Roma'ya bağlılık gösterir statüde bırakarak ülkesine döndü. (MÖ. 47) Kleopatra aşkı Sezar'ın yanı başında olmak için oğlu Sezarion ile birlikte Roma ya gitti. Bir müddet İmparator Sarayı yakınlarında misafir oldu. Sezar en yakınında bulunan evlatlığı Brütüs ve adamları tarafından Senato kapısında arkadan hançer saplanarak öldürüldü (MÖ. 15 Mart 44) son sözleri sende mi Brütüs? sözleri bin yıldan beri İnsanoğlunun dilinden düşmedi.
 
 
Sezar sonrası Romada yönetimin önde gelen kumandanlarından Mark Anthony ile Kleopatra arasında (Sorunları çözümleme) görüşmesi Klikya olarak isimlendirilen Çukurovanın en büyük kentlerinden Tarsus ta gerçekleştirildi. ( MÖ. 42 ) Tarsus buluşması Kleopatra ile Antonius arasında yeni bir aşkın doğmasına yol açtı. Ertesi yıl ( MÖ.41 ) Kleopatra yeni sevgilisi ve yatak odası arkadaşı Antonius ile İskenderiyede beraber oldu. Antonius Kleopatranın Mısır Kraliçesi olması isteğini onayladı. Sonra Anadoluya geçerek Ermenistan ve Partlar üzerine yürüdü. Büyük zafer kazandı. Mısır Ordusu Karadan ve denizden Antonius un emrinde idi. Kleopatra ile Antoniusun beraberliğinden önce iki çocuk oldu.
 
 
Helios ve Selene isimlerinde... Antonios un bu beraberliği de yasal bir evlilik değildi. Kleopatranın Antonius un beraberliğinden doğan üçüncü çocuğunun ismi Filadelfus idi. Kleopatra ile Antonius un on yıl kadar süren (MÖ. 40-30) Beraber olmasını sağlıyan Merkez Tarsus şehri oldu. Tarsus buluşmaları dillere destan aşk hikayelerinin de kaynağı oldu.Romadaki iktidar mücadelesi ve Kumandanlar arasındaki çatışmalar bitmedi. Romanın güçlü Kumandanı Oktavian ile Antonius arasındaki Actıum deniz savaşını Oktavıan kazandı. Bu savaşta Kleopatra sevgilisinin Donanmasının zayıflığını gördü kendi Donanmasına İskenderiyeye dönmesi emrini verdi. Oktavian Antoniusun peşinden Mısıra geldi. Antonius ağır bir şekilde kaybettiği mücadele sonrası intihar ederek hayatına son verdi. Kleopatra da sarayına kapandı ve son anında kadehindeki zehirli şarabı içerek hayatına son verdi.
 
 
Kleopatranın zehirlenerek ölmesi olayına Yılan zehirledi hikayesini uydurarak olayı anlattılar ve tarihler MÖ.30 u gösteriyordu. Kleopatra 39 yıl ömür sürdürmüş Roma ile Mısır ın siyasi beraberliğini ( Cinsel cazibe ve Aşk ilişkisi ) ile sağlamaya çalışmıştı. İktidara giden her yolu kullanmak onun için geçerli idi. siyasi hırsı uğruna kardeşleri ile evliliği Entrikalar, öldürmeler ve Romalı kumandanlar ile yaptığı nikahsız evlilikler onun hayat hikayesinin kaynağı oldu. Bu olaylardan geriye ne kaldı dersiniz. Kleopatra ile Antonius buluşması Akdeniz kıyısındaki Tarsus ta gerçekleşiyordu. Tarsusun Ana giriş kapısından geçerek villa-sarayda buluşmuşlar görüşmeler ve beraberlikler arkasından yapılan spor gösterileri, Arenada boğuşmalar hemen hepsi unutuldu gitti. Geriye kala kala menkibeler kaldı.

Hikaye Bilgileri

Hata rapor et
 
Arkadaşına Öner

Hikaye Ara

Arama

Hikaye Yazarı Ara

Arama

Hikaye Kategorileri