Giriş Yap
Şifreni mi unuttun?

* İşleri gizlemeye, sır araştıran arkadaşa, malını başkasından kıskanan kadına. Desenli perde kadına, çocuğa ve kişinin sahip olduğu şeylerle edindiği itibar ve hürmete, Bilinmeyen perde üzüntü ve kedere.

* Ev kapısındaki perde dünyalıktan gelecek üzüntüye. Eski perde devamlı olmayan üzüntüye, yeni perde sürekli üzüntüye, yırtık perde ferahlık ve sevince. Siyah perde mal tarafından gelecek üzüntüye, yeşil perde hayır ve menfaate. Cami kapısındaki perde dince üzüntü ve kedere.

* Perdeyi olmaması gereken yerde asılmış olarak görmek, sonu hayırla bitecek üzüntüye. Katlanmış ve ağır olan perde ziyade üzüntüye. Perdeyi kesilmiş yahut alıp götürülmüş görmek üzüntü ve kederin geçmesine. Çıplak olan birinin yahut kacasız kadının ev kapısında perde görmesi, kendilerini günahtan ve yoksulluktan alıkoyacak biriyle evlenmeye.

* Dikey olarak, uzunlamasına yırtılan perde çabuk çıkacak olan sevinç ve ferahlığa, enine yırtılan perde, sahibinin ırz ve namusunda meydana gelecek noksanlığa, Bir sıkıntısı olanın taht üzerinde perde görmesi emniyet ve güvene. Perdelerin açılıp kaldırılması rezillik ve rüsvaylığa delalet eder.

* Rüyada perde görmek İstenmeyen bir misafir, canınızın aşırı derecede sıkılmasına yorumlanır.

* Perdeyi kapatmak önlemdir ama içerisi karanlık oluyorsa önlem boştur. Perde yeşil ise herşeyin çok iyi olacağına işarettir. Açılan perdeler doğru söz, sırların ortaya çıkması, dürüstlüktür.

* Rüyada perde, bir çok şekilde tabir olunur. Kuvvet, zaaf, keder, örtü ve daha başka şeyler. Gerektiğinin dışı bir yerde perde çekilmiş görmek, hüzün ve korkudur. Eğer bu perdenin olduğu yer fena bir yerse daha kötüdür. Perdenin kalın olması, hüzün ve kederin şiddetine ve perdenin inceliği, korkuya işarettir. Bir perdeyi yerinden çıkarıp götürdüklerini görmek, o perde sahibinden keder ve korkunun sık olmasına, eğer perde sahibi bilinmiyorsa, rüya sahibinin keder ve korkudan kurtulmasına işarettir.

* Bazı tabircilere göre; rüyada perde görmek, iyi huylu insanlar için örtü, yani günahlardan ve halkın dedikodusundan kurtulmaktır.

* Cabir’ül-Magribi’ye göre; devlet adamları için yeni perde görmek ferah ve sevince, halk için hüzün ve kedere, eski perde ise genellikle hüzün ve keder, bir rivayete göre, de sevince delalet eder.

* Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyada perde görmek, kadın tarafından hüzün ve keder vermeye işarettir. Dükkan kapısında asılı perde görmek, geçim yüzünden kedere, mescit ve cami kaplamada perde görmek din yönünden endişeye; evin kapısında perde görmek, dünya için keder ve sıkıntıya delalet eder.

* Eski ve yırtık perde, keder ve sıkıntının hemen geçeceğine, yeni perde ise uzun sürecek keder ve endişeye, yukarıdan aşağıya yırtık perde, çabuk ferah ve sevince, eninden yırtık olan perde, rüya, sahibinin ırzının lekelenmesine işarettir.

* Bir köpeğin bir perdeyi yırttığını gören, keder ve sıkıntısından kurtulur. Siyah perde hükümet tarafından gelecek kedere, beyaz veya yeşil perde keder ve sıkıntının geçerek hayra ulaşılacağına delalet eder. Bir rivayete göre, korku ve endişesi olan bir kimsenin perde görmeyi hayırla yorumlanır.

Bir başka rivayete göre de:
* Rüyada perde görmek, bir kısım işleri gizlemeye işarettir. Bilinmeyen perde onu gören için üzüntü ve kederdir. Mescidin kapısında olan perde dini işlerde, evin kapısında asılı olan perde de dünya işlerinde üzüntü ve kederdir. Rüyasında yırtılmış perde gören kimse neşe ve sevince erer. Siyah perde görmek insana malı tarafindan gelecek bir üzüntü ile tabir edilir.

* Verinin dışında asılı olarak görülen perde üzüntü ve kederdir. Asılması çirkin görülecek yerde perdenin asılı olarak görülmesi şiddetli sıkıntı ile tabir edilir. Fakat bu üzüntünün sonu hayırla sonuçlanır.

* Siyah perde, Devlet Başkanı tarafından üzüntü ve kederdir. Yeşil perde, hayra ve övülecek sonuca işarettir. Perdenin kesilmiş ve yırtılmış görülmesi, görenin üzüntü ve kederinin gitmesine işarettir.

* Çıplak olan bir kimse kapısına asılı bir perde görse, kendisini dinen güzel bir yola götürecek ve fakirlikten kurtulup bir kadınla evlenmesine işarettir. Perdenin çokça büyük olması, üzüntünün de büyüklüğüne işarettir.

* Bir kimse rüyasında büyük bir kösükün penceresine asılı olan bir perde görülse ve yerlere de etekleri sarksa o kimse uzak bir yolculuğa çıkar ve yolculukta çok zahmet çeker. Bazı tabircilere göre perde görmek, işlerin gizli ve saklı tutulmasına perdelerin açılması kaldırılması ise rezil ve rüsvay olmaya işarettir, demişlerdir.

* Rüyada perde görmek; yapmış olduğunuz hataları saklama çabanıza, perdeyi dükkan kapısında görmek; geçim sıkıntısı çekileceğine, evin kapısında siyah perde görmek; evde ölüm olacağına, eski perde; uzun sürmeyecek bir sıkıntıya, yırtık perde; mutluluğa, beyaz perde; çabuk atlatılacak bir kedere işarettir.

Rüya Tabiri Bilgileri

Rüya Tabiri Ara

Arama